الکترود های E6013

الکترودهای6013 در سایز های 2.5،3.25،4،5ایساتیس
تولید شده با دانشی نوین و فرمولاسیونی پر توان