قفل2.5

قفل2/5 سوئیچی ایساتیس
تولید شده با دانش روز دنیا،مقاومت و ماندگاری بالا